Programul Start-up Nation

Start-up Nation este un program national cu finantare de la bugetul de stat, ce încurajează înființarea de noi întreprinderi mici și mijlocii, în perioada 2017-2020, pentru un număr maxim anual de 10.000 de beneficiari.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative.

Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Finanțare nerambursabilă alocată fiecărui beneficiar:  200.000 de lei

Precizăm că acest apel de finanțare nu este condiționat de contribuția proprie din partea beneficiarului.

Condiții de eligibilitate pentru accesarea grantului:

 • Firma, pentru care depuneti proiectul, trebuie să fie înființată după 30 ianuarie 2017;
 • Crearea minim unui loc de muncă;
 • Menținerea pe o perioadă de 2 ani a locului de muncă.

Punctajul la grila de evaluare

Domeniul de activitate:

 • Producție și Programare IT cod CAEN 6201 – 40 puncte
 • Industrii creative fără CAEN 6201 – 35 puncte
 • Servicii – 30 puncte
 • Comert și alte activitati – 25 puncte

Locuri de muncă nou create

 • 1 loc de munca nou creat – 0 puncte
 • 2 sau mai multe locuri de muncă nou create – 20 puncte

Locuri de munca ocupate de persoane defavorizate / absolventi începând cu 2012 (definite conform HG 799/2014)

 • 1 loc de muncă din aceste categorii – 20 puncte
 • 2 locuri de muncă din aceste categorii – 25 puncte

Achiziții

 • Valoarea echipamentelor este mai mare de 50 % din finanțare – 10 puncte

Inovare – 5 puncte

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 puncte/ punctajul maxim care poate fi obținut 100 puncte.

Selecția proiectelor se realizează electronic în funcție de punctajul obținut.

Cheltuieli eligibile propuse: echipamente, masini, utilaje, instalatii, aparatura, instrumente de masura si control, software aferent, salarii ( la nivelul salariului mediu brut pe economie) și chirii pe 12 luni, pagina web, echipamente IT, mobilier, sisteme de protectie, instalatii economisire energie, TVA nedeductibil, promovare (intr-o anumita limita), curs de antreprenoriat, servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, etc.

Pornind de la ideea de afacere, noi vă vom sprijini permanent în toate etapele necesare pentru a fi unul dintre beneficiarii Programului Start-up Nation.