Consultanta proiecte cu finantare

In etapa de elaborare a proiectului, veti beneficia din partea noastra de:

 • Analiza eligibilitatii proiectului si aplicantului;
 • Realizarea punctajul estimativ al proiectului (acolo unde grila de evaluare permite acest lucru);
 • Realizarea cererii de finantare;
 • Realizarea planului de afaceri/studiului de fezabilitate;
 • Consultanta in pregatirea tuturor anexelor aferente (ex: Declaratii, Acord de Parteneriat, alte anexe, dupa caz);
 • Asistenta in depunerea documentatiei (in sistem on-line/ fizic);
 • Asistenta pe parcursul evaluarii si pregatirea de raspunsuri la eventualele solicitari de clarificari ale Autoritatii;
 • Asistenta in perioada de precontractare

 

Implementare

 • Pregatirea cererilor de plata/ rambursare in cadrul proiectului
 • Pregatirea vizitelor de monitorizare si/sau audit efectuate de autoritati in cadrul proiectului
 • Pregatirea rapoartelor tehnice/financiare in cadrul proiectului
 • Alte activitati solicitate de finantator sau prevazute in cadrul proiectului, inclusiv derularea de cursuri

 

Monitorizarea proiectelor

 • Monitorizarea indicatorilor pe perioada de durabilitate a proiectelor
 • Asistenta la pregatirea rapoartelor de durabilitate
 • Pregatirea vizitelor de monitorizare si/sau audit efectuate de autoritati